1
המבקש והבקשה
2
פרטי העסק
3
בעלי ומנהלי העסק
4
נתוני החברה
5
צירוף מסמכים

הבקשה 

פרטי מגיש הבקשה

 

פרטי העסק

 

 

תיאור העסק * שדה חובה
תיאור העסק(פירוט כל סוגי העיסוק שנעשים בעסק)מספר הפריט

פרטי הבעלים והמנהלים של העסק

פרטי הבעלים והמנהלים של העסק * שדה חובה
שם משפחהשם פרטיתפקידמספר זהות/תאגידכתובת למשלוחמס' טלפון בביתמס' טלפון ניידכתובת מייל

נתוני החברה (ימולא כשהעסק מוחזק ע"י החברה), לבקשה יצורפו אישור רשם החברות

 

 

צירוף מסמכים

יש לסמן בשדה הבא אילו קבצים את/ה מצרף לטופס ולאחר מכן לטעון את הקבצים בשדות המיועדים לכך.

נספחים מצורפים * שדה חובה

הריני מצהיר בזאת כי בפרטים הרשומים לעיל הינם נכונים:

Browser not supported